Do czego służy  ta aplikacja?

DVB-T Finder służy do ustawiania anten naziemnej telewizji cyfrowej. Na podstawie danych z GPS aplikacja liczy odległości i azymut do najbliższych nadajników DVB-T (oraz DAB). Dzięki temu użytkownik może dowiedzieć się, w którym kierunku warto obrócić antenę telewizji naziemnej by mieć szansę coś odebrać. Do czego nie służy aplikacja? Aplikacja ta nie służy do oglądania telewizji.

Skąd można pobrać aplikację?

Aplikację można ściągnąć ze sklepu Google Play.

Jakie są minimalne wymagania sprzętowe aplikacji?

Aplikacja powinna się zadowolić każdym urządzeniem z Androidem w wersji wyższej niż 2.3. Nie mniej wskazane jest użycie urządzenia z Androidem w wersji powyżej 5.0. Ze względu na czytelność wyświetlacz urządzenia powinien mieć przekątną powyżej 4”. Urządzenie powinno mieć także wbudowany odbiornik GPS oraz akcelerometr oraz magnetometr. Brak magnetometru spowoduje, że nie działać będzie kompas w aplikacji – czyli niemożliwym będzie np. wskazanie kierunku do nadajnika. Aplikacja aby działała poprawnie potrzebuje aktywnego połączenia z Internetem. Generalnie z uwagi na mnogość dostępnych urządzeń na rynku nie mogę przetestować wszystkich funkcji na wszystkich urządzeniach. Z tego powodu w razie wystąpienia problemów z aplikacją prosiłbym o przesłanie mi e-maila z informacją o problemie.

W jakich krajach DVB-T Finder będzie działać?

DVB-T Finder posiada bazę danych o nadajników z Polski, Niemiec, Czech i Słowacji. W tych krajach aplikacja będzie działać. W pozostałych krajach aplikacja nie znajdzie żadnych nadajników, czyli będzie bezużyteczna.

Jak obsługiwać aplikację?

Pisząc w skrócie:

  1. Włączyć GPS.
  2. Włączyć aplikację
  3. Jeśli aplikacja nie załapie poprawnej pozycji GPS należy podejść do okna lub wręcz wyjść przed budynek.
  4. Jeśli wszystko poszło OK i w odległości (standardowo) mniejszej niż 100 km jest jakiś nadajnik w bazie – aplikacja powinna wyświetlić nadajniki na liście i użytkownik powinien mieć możliwość dalszej nawigacji.

Pisząc bardziej szczegółowo:

Przed włączeniem aplikacji należy włączyć obsługę GPS. Jeśli po włączeniu aplikacji GPS będzie wyłączony – aplikacja poprosi o jego włączenie. Na wstępie DVB-T Finder będzie starał się ustalić położenie urządzenia. GPS działa słabo w pomieszczeniach, dlatego wskazane jest podejście do okna lub wręcz wyjście przed budynek w celu znalezienia poprawnej lokalizacji.

Po znalezieniu lokalizacji aplikacja wyświetli najbliższe nadajniki DVB-T lub komunikat o tym, że nic nie zostało znalezione.

DVB-T Finder

Wygląd aplikacji po uruchomieniu: Na górnym pasku od lewej znajdują się ikony: filtrowania listy wyników, geokodera oraz pokazanie dalszych opcji. Ilość pokazanych ikon zależy bezpośrednio od wielkości ekranu urządzenia. W przypadku mniejszych urządzeń mogą być widoczne tylko dwie ikony, w przypadku tabletów – może ich być więcej.

Każda pozycja na liście składa się z następujących pól:

  • wyróżnione na żółto: odległość od znalezionej lokalizacji oraz nazwa nadajnika,
  • nazwa muxu, kanał, w nawiasie częstotliwość środkowa kanału,
  • typ transmisji, moc nadajnika, informacja czy nadajnik nadaje moc dookolnie (ND – not directional) czy też może nadaje kierunkowo (D – directional).

Wyniki na liście można przefiltrować. Standardowo aplikacja wyszukuje wszystkie nadajniki w promieniu 100 km od wskazanego miejsca. Odległość tą można zmniejszać lub zwiększać. Należy pamiętać o tym, że zwiększenie tej odległości może spowodować wywieszenie się aplikacji (bo np. zasoby się skończą). Dodatkowo można ustawić minimalną moc znajdywanych nadajników – dzięki tej opcji można np. usunąć z listy wyników nadajniki doświetlające, które z reguły mają bardzo małą moc. Można także z listy usuwać nadajniki z poszczególnych krajów a w przypadku Polski dodatkowo można ukrywać kanały z muxu 4tego – czyli Telewizję Mobilną od Cyfrowego Polsatu.

DVB-T Finder - opcje

Okno do filtrowania wyników wyszukiwania.

Istnieje możliwość znalezienia nadajników dla lokalizacji innej niż wskazuje GPS – w tym celu należy użyć geokodera. Aby znaleźć poprawnie lokalizację należy wpisać lokalizację w postaci: „miejscowość, ulica”.

DVB-T finder - geokoder

Formatu wyświetlanych wyników nie trzeba chyba szerzej omawiać. Dodam tylko tyle, że w ostatniej linii podany jest standard transmisji, moc (maksymalna) nadajnika oraz to czy nadajnik nadaje kierunkowo (D) czy też dookolnie (ND).

Po „kliknięciu” nadajnika następuje wyświetlenie jego szczegółów. W polu odległość po znaku „@” wyświetlony jest azymut na nadajnik. W polu moc podawane są po kolei: moc, polaryzacja, tryb promieniowania i po pionowej kresce wyliczony teoretyczny poziom sygnału w miejscu odbioru. Jeśli nadajnik jest kierunkowy to przed tą wartością podana jest rzeczywista moc, która dociera do miejsca odbioru.

DVB-T Finder - szczegóły nadajnika

Poniżej na ekranie jest umieszczony wskaźnik kompasu. Jeśli wartość na nim pokryje się z kątem azymutu na nadajnik – wskaźnik będzie miał kolor zielony – i wtedy front telefonu wskaże kierunek na jaki należy ustawić antenę tak by odebrać kanały z danego nadajnika.

Na dole ekranu pokazany jest profil terenu. Należy pamiętać, że pokazany profil nie uwzględnia promienia krzywizny Ziemi – na małe odległości powinien działać OK. W przypadku niektórych nadajników nie udało się znaleźć wysokości zawieszenia anteny, wtedy zielona kreska zaczyna się be – należy wtedy wziąć poprawkę.

Na drugiej zakładce przedstawiono kanały dostępne z danego muxu.

DVB-T Finder - wykaz kanałów

Na mapie czerwoną kreską połączono nadajnik z miejscem odbioru. Zielony trójkąt pokazuje gdzie mniej-więcej gdzie patrzy front telefonu.

DVB-T Finder - mapa

Jeśli nadajnik jest kierunkowy i w bazie danych jest charakterystyka jego promieniowania to na mapie zostanie ona pokazana – w ten sposób można wizualnie zobaczyć ile mocy idzie w kierunku naszej anteny. Generalnie wielkość tego diagramu została wyskalowana na 70% odległości pomiędzy anteną odbiorczą a nadajnikiem – tak więc jej wielkość nie ma nic wspólnego z zasięgiem odbioru.

DVB-T Finder - charakterystyka promieniowania nadajnika kierunkowego

W opcjach można ustawić wysokość anteny (ma to znaczenie przy obliczaniu natężenia pola w miejscu odbioru), ustawić filtr dolnoprzepustowy wskazań kompasu (tak aby jego wskazania jak najmniej wariowały), wprowadzić offset kompasu (gdy kompas nie pokazuje tam gdzie powinien) oraz włączyć pokazywanie północy na górze mapki. To ostanie ustawienie jest o tyle ciekawe, że jego odznaczenie powoduje, że to nadajnik znajdywać się może w miejscu północy mapy – dzięki temu przód telefonu zawsze pokazuje kierunek na niego. Mapa wygląda wtedy dziwacznie – co widać na powyższym zrzucie ekranu, nie mniej – łatwiej można wyszukać kierunek na nadajnik.

DVB-T finder - książka referencyjna

Z innych ciekawych opcji – w aplikacji zamieściłem książkę referencyjną – w której zamieściłem przydatne według mnie informacje, które mogą się przydać w najmniej oczekiwanej chwili – są tam m.in. rastry kanałów, minimalne poziomy sygnału. Jeśli chciałbyś by także jakieś inne informacje były tam zamieszczone – napisz mi o tym.